Hãy nghĩ ra việc tạo ra website có  giá trị với nguời dùng, bắt đầu với dịch vụ quảng bá google, làm seo.... Hãy cho khách hàng thấy bạn, khách hàng của bạn đuợc trải nghiệm dịch vụ tốt như trên mây.

Bảng Giá Tên Miền

Tên Dịch vụ Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer
.com Miễn phí 220.000 đ 220.000 đ
.net Miễn phí 220.000 đ 220.000 đ
.org Miễn phí 220.000 đ 220.000 đ
.info Miễn phí 220.000 đ 220.000 đ
.us Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.biz Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.cc Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.asia Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.eu Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.me Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.tel Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.ws Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.name Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.tv Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.mobi Miễn phí 460.000 đ 460.000 đ
.bz Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.mn Miễn phí 910.000 đ 910.000 đ
.in Miễn phí 340.000 đ 340.000 đ
.co.uk Miễn phí 205.000 đ 205.000 đ
.co Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
.ca Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.es Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.de Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.xxx Miễn phí 2.400.000 đ 2.400.000 đ
.com.ru Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.pro Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.pw Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.nl Miễn phí 250.000 đ 250.000 đ
.in.net Miễn phí 1.270.000 đ  

tuy chon: 

dịch vụ chính